Zorgvisie

Harten Troef, het hart op de juiste plaats!

ZORG dragen voor hoofd, hart, Geest en handen van ieder invididu binnen onze school, leerling en leerkracht.

We willen dat elk individu zich ‘goed en gelukkig’ voelt op onze school, dé basis om tot ontwikkelen en leren te komen.

We bouwen een krachtige leeromgeving uit waarbinnen zorg en kansen voor iedereen steeds aanwezig zijn. Zo proberen we preventief in te spelen op de noden van elk kind.

We kijken met een positieve en waarderende bril naar iedereen: krijgt elk talent op onze school voldoende kansen? Prikkelen we iedereen voldoende? Stimuleren we groeikracht en betrokkenheid?
Op deze manier willen we iedereen laten uitgroeien tot zelfstandige, kritische en weerbare personen.

De lat hoog voor elkeen waarbij we steeds de draagkracht van eenieder (kind, leerkracht, ouders en alle betrokkenen) willen bewaken.

Om elk kind deze kansen te geven, vinden we een systematische opvolging binnen het zorgcontinuüm van groot belang. We volgen onze leerlingen nauwgezet op via ons kindvolgsysteem. 

Onze zorgmaatregelen, van welke aard ook, renderen maar als ze ondersteund worden door de ouders van onze leerling. We vinden het vanzelfsprekend dat ouders van bij het begin bij het zorgtraject van hun kind betrokken zijn. Deze betrokkenheid kunnen we bereiken als we hen op een gelijkwaardige manier met ons zorgteam laten meedenken. Ouders zijn nog altijd de eerste (ervaring)deskundigen als het om hun kind gaat.

Zorgbreed en kansenrijk onderwijs is ‘teamwork’.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x