Ouderraad

Ouders bouwen mee aan onze school door hun actieve inzet in de ouderraad. Dankzij haar gestructureerde werking, vastgelegd in statuten, slaagt de ouderraad erin samen met het schoolteam te ijveren voor het allerbeste voor de kinderen en dit in een optimale schoolsfeer. 

De ouderraad licht de ouders regelmatig in over haar werking op school, die trouwens uit heel wat activiteiten bestaat:

  • Inrichten van gespreksavonden
  • Inspraak in de schoolraad
  • Hulp aan activiteiten ten voordele van de school (pannenkoekenbak, schoolfeest, kleuterkriebelfeest …)
  • Organisatie van een filmavond, wandeling, verkoop...
  • Hulp als lees-, zwemouder; begeleiding van sportactiviteiten en leeruitstappen
  • Werkgroep verkeer

Volg ons op Facebook 

Samenstelling

Voorzitter: Kris De Pooter
Secretaris: Arnold Benoot, Maarten Wastiau
Penningmeester: Stijn Ghyselinck

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x