• Harten Troef
  • Harten Troef
  • Harten Troef

De Leerlingenraad

Doel

  • De mening en visie  van de leerlingen op bepaalde aspecten van de werking van de school verwoorden, delen met anderen en bespreken. Deze bevindingen overbrengen naar directie en leerkrachten zodat deze er rekening mee kunnen houden.
  • Constructieve initiatieven binnen de school organiseren en/of ondersteunen.

Werking

De data van de bijeenkomsten worden vastgelegd bij het begin van het schooljaar. De vergadering verloopt in twee delen: eerst de bovenbouw, nadien de onderbouw. Dit om elk leerjaar voldoende de kans te geven inspraak te hebben en te eten.

Elke KLAS stuurt een afvaardiging nl één leerling. Deze wordt aangeduid in de klas zelf door de medeleerlingen. De directeur en de afgevaardigde van de leerkrachten worden op elke bijeenkomst uitgenodigd. Een afgevaardigde van de ouderraad kan op vraag van één van de partijen.

De afgevaardigde van de leerkrachten neemt nota en brengt verslag uit op de PV. Iedere klas krijgt nadien ook een verslag. Het vergaderpunt en/of  -vraag wordt enkele weken voor de bijeenkomst uitgedeeld aan alle klassen.  Dit punt wordt besproken met de ganse klas en men noteert op het blad de bevindingen van de klas. Elke mening, visie, voorstel is belangrijk.

Vanuit de leerlingenraad wordt de derde graad gemotiveerd en ondersteund in het bedenken en organiseren van middagactiviteiten op maandag. Door het spel te motiveren, wil de leerlingenraad verveling en pestgedrag tegen gaan op de speelplaats.

De nieuwe leerlingenraad

Geschreven door Mark Blaton op zondag 12 november 2017.

Ook dit schooljaar wordt er op onze school naar de kinderen geluisterd. Daarvoor zitten we regelmatig samen met de vertegenwoordigers van de verschillende klassen samen in de leerlingenraad. We hielden al een startvergadering waarin we de kinderen de nieuwe werking van de leerlingenraad voorstelden. Tijdens de volgende vergadering brachten de leerlingen verslag uit van hun gesprekjes in de verschillende klassen naar aanleiding van het schoolfeest. Daarmee gaan we de komende vergaderingen aan de slag. 

Volgende kinderen zetelen dit schooljaar in de leerlingenraad: Juliette (3B) - Viola (3A) - Lewis (vertegenwoordiger van 4A en 2A) - Yoran (vertegenwoordiger van 4B en 2B) - Miel (vertegenwoordiger van 5A en 3KKb) - Céline (vertegenwoordiger van 5B en 3KKa) - Simon (vertegenwoordiger van 6B en 1A) - Axl (vertegenwoordiger van 6A en 1B).