• Harten Troef
 • Harten Troef

De Leerlingenraad

Doel

 • De mening en visie  van de leerlingen op bepaalde aspecten van de werking van de school verwoorden, delen met anderen en bespreken. Deze bevindingen overbrengen naar directie en leerkrachten zodat deze er rekening mee kunnen houden.
 • Constructieve initiatieven binnen de school organiseren en/of ondersteunen.

Werking

De data van de bijeenkomsten worden vastgelegd bij het begin van het schooljaar. De vergadering verloopt in twee delen: eerst de bovenbouw, nadien de onderbouw. Dit om elk leerjaar voldoende de kans te geven inspraak te hebben en te eten.

Elke KLAS stuurt een afvaardiging nl één leerling. Deze wordt aangeduid in de klas zelf door de medeleerlingen. De directeur en de afgevaardigde van de leerkrachten worden op elke bijeenkomst uitgenodigd. Een afgevaardigde van de ouderraad kan op vraag van één van de partijen.

De afgevaardigde van de leerkrachten neemt nota en brengt verslag uit op de PV. Iedere klas krijgt nadien ook een verslag. Het vergaderpunt en/of  -vraag wordt enkele weken voor de bijeenkomst uitgedeeld aan alle klassen.  Dit punt wordt besproken met de ganse klas en men noteert op het blad de bevindingen van de klas. Elke mening, visie, voorstel is belangrijk.

Vanuit de leerlingenraad wordt de derde graad gemotiveerd en ondersteund in het bedenken en organiseren van middagactiviteiten op maandag. Door het spel te motiveren, wil de leerlingenraad verveling en pestgedrag tegen gaan op de speelplaats.

De nieuwe leerlingenraad

Geschreven door Mark Blaton op zondag 12 november 2017.

Ook dit schooljaar wordt er op onze school naar de kinderen geluisterd. Daarvoor zitten we regelmatig samen met de vertegenwoordigers van de verschillende klassen samen in de leerlingenraad. We hielden al een startvergadering waarin we de kinderen de nieuwe werking van de leerlingenraad voorstelden. Tijdens de volgende vergadering brachten de leerlingen verslag uit van hun gesprekjes in de verschillende klassen naar aanleiding van het schoolfeest. Daarmee gaan we de komende vergaderingen aan de slag. 

Volgende kinderen zetelen dit schooljaar in de leerlingenraad: Juliette (3B) - Viola (3A) - Lewis (vertegenwoordiger van 4A en 2A) - Yoran (vertegenwoordiger van 4B en 2B) - Miel (vertegenwoordiger van 5A en 3KKb) - Céline (vertegenwoordiger van 5B en 3KKa) - Simon (vertegenwoordiger van 6B en 1A) - Axl (vertegenwoordiger van 6A en 1B).

middagactiviteit

Geschreven door Véronique Van de Voorde op donderdag 5 november 2015.

alleen of met je meter /peter mooie stoeptekeningen maken op de speelplaats

middagactiviteiten

Geschreven door Véronique Van de Voorde op zaterdag 17 oktober 2015.

Elke vrijdagmiddag spelen de jongsten, nl de derde kleuterklas en 1e graad, van 12.40 tot 13.10 het "spel van de week". Elke week wordt er een spel gepromoot. Dit hangt uit op de speelplaats en de betrokken klassen. Dit is een initiatief van de leerlingenraad om verveling en pesten op de speelplaats tegen te gaan.

Voor deze spelletjes krijgt juf Veronique de hulp van 5 meisjes uit het zesde leerjaar. Deze meisjes doen het super. Dank je wel voor de hulp.

Wanneer je naar de foto's kijkt, kan je alleen maar denken dat het beter zou gaan in de wereld moest iedereen wat meer "knuffeltje tik" spelen.

leerlingenraad vrijdag 11 september 2015

Geschreven door Véronique Van de Voorde op maandag 12 oktober 2015.

KLASVERSLAG LEERLINGENRAAD 1

schooljaar 2015-2016

 

 

Aanwezig : 3kka,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,5b,6a,6b, juf Veronique

Afwezig : 3KKb, 1A,1B

 

 

Datum van de vergadering :   vrijdag 11 september 2015           

 

 

Gesprekspunt / -vraag : Vanuit de leerlingenraad willen wij, samen met meester Stijn, sport onder de middag op de speelplaats stimuleren. Welke ( haalbare)  sportactiviteiten stellen jullie voor ? Welke activiteit willen jullie zelf ( met hulp )  organiseren?

 

 

VERSLAG

-Balsporten: basket/volley/tennis/voetbaltornooi/baseball/netbal/handbal/chinese voetbal/ honkbal/petanque/trefbal

-diabolo/

-reis rond de wereld

-badminton/rugby/

-dans/limbo/stoelendans/breakdance

-trampolinespringen/hoogspringen/verspringen in zandbak

-lopen/springtouwen

-spelletjes: leven of dood/rotte eieren/schipper mag ik overvaren?zakdoek leggen/kat en muis/Wolf hoe laat is het?/verstoppertje/tikkertje/1 2 3 piano/tussen twee vuren/kot afbranden/tik tak boem

-chinese muur

-fietsen/rolschaatsen/step/skaten

-sloef gooien/GSM werpen/boomstamwerpen

-salto’s op de dikke matten

-karate/judo/stunten doen

-airtrack

-volksspelen

-touwtrekken/speerwerpen/discuswerpen

-kapla bouwen

-zoektocht

-ping-pong

-schaarsprongwedstrijd

 

 

-De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn bereid om zelf activiteiten mee te begeleiden.

-Miel Janssens heeft en schans voor skateboarden die hij wil meebrengen

 

 

 

 

 

Rondvraag bij de start van het nieuwe schooljaar

 

-De leerlingenraad wil dit schooljaar nog meer actie en resultaat tegen pesten op school.

 

-De stickers in de toiletten zijn vernield. Dat is heel jammer; Deze stickers hebben veel geld gekost en we dragen geen zorg hiervorr.

 

-De leerlingen van het vijfde leerjaar vragen aan de leerkrachten hulp .Tijdens de speeltijden komen er leerlingen in de klas en verstoppen materiaal.

Voorstel van de leerlingen: deur op slot als er geen leerkracht in de klas is.

 

-Dit jaar is er ook opnieuw schoolfeest. Via de leerlingenraad kunnen leerlingen inspraak hebben bij het thema en de activiteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leerlingenraad juni 2015

Geschreven door Véronique Van de Voorde op maandag 12 oktober 2015.

KLASVERSLAG LEERLINGENRAAD

 

 

Aanwezig : 3kka/3KKb,3A,3B,4A,4B,5A+B

 

Afwezig : eerste en tweede graad op uitstap, zesde leerjaar op uitstap

 

 

Datum van de vergadering :  donderdag 25 juni 2015            

 

 

Gesprekspunt / -vraag : wat kunnen wij, als leerlingen zelf, doen tegen het stukmaken/vernielen  van schoolmaterialen ?

 

 

 

VERSLAG

 

-we willen graag opnieuw speelgoedkoffers per klas. Beurtrol in de klas voor toezicht op de koffer/lijstje op de koffer met wat er moet inzitten.

-We moeten voorzichtiger zijn/meer zelf zorg dragen voor materiaal.

-Minder wild zijn, echt spelen.

-Het materiaal terug op zijn plaats leggen.

-Materiaal enkel gebruiken waar het voor dient.

-Niet zitten op de goals.

-zandbakgerei van de kleuters / hek aan de schors /toiletten/telefoons op de speelplaats

-iemand met een balpomp is verantwoordelijk voor de ballen in de ballenbak.

-Zeggen tegen elkaar STOP/ mekaar in het oog houden;

-Straffen/betalen/

-pictogrammen: hoe speelgoed gebruiken-stop met stukmaken/ zich houden aan de schoolafspraken

-controleren op verschillende momenten.

-zelf het goede voorbeeld geven.

-steeds je materiaal in je pennenzak doen/dop er goed op/pennenzak in je bank/alles naamtekenen

-tegen de leerkracht zeggen of tegen meester Luc

-terug herstellen: leerling of zijn ouders

-uitleendienst voor materiaal.

-camera’s plaatsen in de toiletten.

-takenbord voor speelplaatscontrole

-beloningssysteem per klas

 

 

NVDR : ook voor onze schoolbus wordt er niet voldoende zorg gedragen !!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

leerlingenraad maandag 2 februari 2015

Geschreven door Véronique Van de Voorde op zondag 8 februari 2015.

maandag 2 februari 2015 : leerlingenraad met als vraag : 

a) WANNEER IS STRAFFEN OP SCHOOL NODIG ?

b) WAT VINDEN JULLIE EEN GEPASTE STRAF ?

 

VERSLAG

 

a)

 

-bij oneerlijk zijn / pijn doen /pesten / uitlachen / slaan/ uitschelden /onbeleefd zijn/vechten

 

-als je je niet aan de afspraken houdt

 

-als je iets doet wat niet past

 

-pesten

 

-niet luisteren/onbeleefd/tegenspreken naar juf of meester

 

-in toilet spelen

 

-materiaal of speelgoed stuk maken / afpakken / geen respect voor materiaal/stelen/verstoppen van iemand anders zijn spullen

 

-lelijke woorden

 

-kippen plagen

 

-knoeien met water ( drankfonteinen, toilet )

 

-in de klassen tijdens de speeltijd

 

-niet in orde met huiswerk

 

-niet meewerken tijdens de turnles

 

-afval op grond gooien/wc vuil maken

 

-zand in de ogen gooien

 

-praten tijdens toets

 

 b)

 

-iets overschrijven / schrijfwerkje in bureau van meester Luc/meester Luc mag streng zijn

 

-in de hoek staan / tegen de muur /niet meer spelen/aan de kant staan/op de gang staan

 

-nuttige straffen : papiertjes rapen, onkruid wieden, speelgoed opruimen, wc opruimen/refter opruimen/kippen uitmesten

 

-via de agenda laten weten aan de ouders

 

-straf waardoor je ook je les leert

 

-speeltijd afpakken/niet met de ballen mogen spelen

 

-sorry zeggen

 

-langer werken in de klas

 

-taken in de klas (vegen,….)

 

-time-out/naar een andere klas gaan/alleen zitten

 

-melden aan de klasleerkracht/bij meester Luc

 

-niet mee turnen

 

-op de nadenkstoel/op de bank zitten

 

-materiaal vergoeden/nieuw materiaal kopen

 

-extra oefeningen

 

-opkuisen wat je vuil maakt

 

-je excuses aanbieden/sorry-briefje maken

 

-ezelsoren ?

 

-samen erover praten

 

-schorsen

 

 

 

 

middagactiviteit

Geschreven door Véronique Van de Voorde op dinsdag 2 december 2014.

Op donderdag 27 november speelden Alice en Kyana uit 6a poppenkast voor de leerlingen uit het eerste leerjaar. Ze verzonnen een heel grappig verhaal en leefden zich heel erg in in het verhaal.NATUURTALENTEN. De leerlingen hebben er van genoten.

Harten Troef

infostand

Geschreven door Véronique Van de Voorde op dinsdag 21 oktober 2014. Aangepast op dinsdag 21 oktober 2014

Vorig schooljaar vroeg de leerlingenraad naar een duidelijke plaats waar men kon lezen wanneer en voor wie er activiteiten doorgingen.

In overleg met de directeur kregen wij de infoman op de speelplaats.

Elke klas heeft ook nog een eigen klasmap waar verslagen en agenda van de middagactiviteiten te vinden zijn.

maandag 20 oktober 2014

Geschreven door Véronique Van de Voorde op dinsdag 21 oktober 2014. Aangepast op vrijdag 7 november 2014

maandagmiddagactiviteit 20 oktober 2014: de tweede graad speelt een basketmatch. Dit voorstel kwam van Jaan, Brandon en Julie uit 5a. Zij namen dan ook de leiding op zich en hebben dat heel goed gedaan. Vele leerlingen namen deel. Tijdens het eetmoment van de groteren oefenden de kleuters. En ook zij waren heel goed.

maandag 3 november is het de beurt aan de derde graad.

Leerlingenraad

Geschreven door Véronique Van de Voorde op dinsdag 14 oktober 2014. Aangepast op woensdag 5 november 2014

KLASVERSLAG LEERLINGENRAAD

Aanwezig : 3kka,3kkb,1a,1b,2a,2b,3a,3b,4b,5a,6a,6b, juf Veronique

Afwezig : 4a,5b

Datum van de vergadering : 13 oktober 2014

Gesprekspunt / -vraag : Wat kunnen we, als leerlingen, aan acties doen om “pesten op school” te vermijden ?

Meningen/ideeën uit de klassen :

 • Een duidelijk verschil maken tussen plagen en pesten.
 • Melden aan de leerkracht. Deze treedt op als bemiddelaar.
 • Maken van een rustig praathoekje . tijd maken om iets uit te praten.
 • Durven reageren tegen de pester, opkomen voor wie gepest worden.
 • PESTEN IS NIET OK = deze affiches overal in de school hangen.
 • Een vriendjesdag organiseren bv met Valentijn.
 • Meesters zijn strenger dan juffen. Vooral op het voetbalveld wordt vaak agressief (verbaal/fysiek) gereageerd door voetballers.
 • Extra aandacht om gepeste kinderen bij spelletjes te betrekken. Voor nieuwe kinderen een “ meter/peter”leerkracht.
 • Een meldbus voor pestgevallen op de speelplaats. Leerkrachten/leerlingenraad /directie kijken wat hiermee moet gebeuren.
 • De “kikkertjesaffiche “ gebruiken = conflicten oplossen. Deze affiche blijkt goed geïntroduceerd bij de kinderen en wordt gebruik van gemaakt.Er zou nog een heel groot exemplaar mogen komen in hout.
 • De pester ook zijn verhaal laten doen.
 • De move tegen pesten nog eens herhalen.
 • Een badge maken tegen pesten.
 • Meer spelletjes en dansen op de speelplaats. Een lijst met spelletjes maken. Geen verveling = niet pesten.
 • Een puntensysteem met bv 10 bolletjes. Als er iemand van de klas pest, een bolletje weg. Geen bolletjes meer = een actie op school tegen pesten.
 • Neutrale bewakers/bemiddelaars (leerlingen) met een fluovest op de speelplaats. Zij zoeken mee naar oplossingen of roepen de leerkracht.
 • Per klas slogans verzinnen tegen pesten.
 • Elkaar een complimentje geven.
 • Niet roddelen.

Maandagmiddagactiviteiten

Geschreven door Véronique Van de Voorde op dinsdag 14 oktober 2014. Aangepast op maandag 20 oktober 2014

Maandag 6 oktober 2014 organiseerden Lowie en Kobe uit 6b verspringen in de zandbak van onze school. iedereen kon meedoen. Er was een competitie voor miesjes en jongens. Aan allen die meededen en organiseerden een dikke proficiat. Diegene die niet meededen hadden ongelijk. Hier volgen de uitslagen :

1e leerjaar 

1. Fien met 1,73m
2. Diniz met 1,41m 

4e leerjaar

1. Arthur met 3,09m
2. Jorn met 3m
3. Neo met 2,40m
4. Normane met 2,36m
5. Max met 3,33m
6. Lowie met 2,25m

6e leerjaar meisjes

1. Amélie met 2,65m
2. Karen met 2,56m

6e leerjaar jongens

1. robbe met 3,16m
2. Brian met 3,05m
3. Lowie met 3m
4. Kobe met 2,98m
5. Joppe met 2,97m
6. Michiel met 2,95m
7. Niels met 2,90m
8. Oliver met 2,46m
9. Kevin met 1,95m

Maandagmiddagactiviteiten

Geschreven door Véronique Van de Voorde op dinsdag 14 oktober 2014. Aangepast op maandag 20 oktober 2014

Maandag 22 september 2014 hadden wij als middagactiviteit "loombandjes maken". De leerlingen mochten zelf materiaal meebrengen en ook de school had heel wat voorzien zodat iedereen kon meedoen. De tafels werden buiten gezet en het werd een gezellige namiddag waar ieder voor zichzelf of voor iemand anders een bandje kon maken. Een idee van Antje uit 5a en Lisa,Kaylee en Jill uit 5b. Dank je wel.