• Harten Troef

Geschiedenis

In het jaar 1900 stierf het 16-jarige dochtertje van de heer Ridder Camberlijn d' Amougies die hier toen op het kasteel woonde. Meneer en mevrouw Camberlijn d'Amougies waren goed bevriend met de zusters en zij lieten met de spaarpot van hun dochtertje "Elisabeth" een klooster met 3 aanpalende klassen bouwen (2 lagere klassen en 1 kleuterklas). Er werd les gegeven door zusters.

In 1958 werd er gestart met de bouw van 2 kleuterklassen in de boomgaard van het klooster. In de vrijgekomen klas van het oude gebouw kwam een derde lagere klas.

In 1969 werd de 4de lagere klas gebouwd, deels op de speelplaats en deels op de plaats van 3 kleine bergplaatsen van het klooster. De zusters zijn ook weggegaan uit Pepingen.

In 1970 werd de eerste graad gesplitst en werd de eetzaal gebouwd want de kleine parochiezaal werd te klein om alle kinderen een plaats te geven om te eten.

In 1981 kregen we een derde kleuterklas bij en de zolder werd omgebouwd tot een klaslokaal.

In 1983 werd de tweede graad gesplitst. Daarom moesten de 2 garages omgebouwd worden tot klassen.

In 1985 werd de derde graad gesplitst. Deze namen hun intrek in de kleine parochiezaal. Er werden plannen gesmeed om bij te bouwen : 4 nieuwe klassen, een overdekte speelruimte, nieuw sanitair, een fietsenstalling en een nieuwe grondbedekking voor de speelplaats. Op 1 mei 1988 werden deze nieuwe gebouwen ingewijd.

In 1995 werd begonnen met de bouw van de nieuwe refter en nog twee klaslokalen. In september 1996 werden deze lokalen in gebruik genomen.

In 2004 kreeg de turnzaal van de school een stevige opknapbeurt!

Harten Troef