• Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef
 • Harten Troef

Kalender vergaderingen

We vergaderen een zestal keer per schooljaar met alle leden van de ouderraad. Op de agenda van zo'n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, feed-back van de werkgroepen, het financiële plaatje, een woordje van de directie, enz. 
Naast de vergaderingen werken we met werkgroepen, om de activiteiten goed en tot in detail te kunnen voorbereiden

Hieronder vind je de kalender met de vergaderingen van de ouderraad tijdens het schooljaar 2017-2018. We verwelkomen steeds graag nieuwe gezichten !

Op 7 september 2017 vindt een open vergadering van de ouderraad plaats - iedereen is daarop van harte welkom ! Afspraak om 20u30 in het Leraarslokaal in de school van Pepingen !

 • donderdag 7 september

  Open vergadering ouderraad - 20u30 (Pepingen - Leraarskamer)
 • donderdag 16 november

  Vergadering ouderraad - 20u30 (Pepingen - Leraarskamer)
 • woensdag 17 januari

  Vergadering ouderraad - 20u30 (Pepingen - Leraarskamer)
 • donderdag 1 maart

  Vergadering ouderraad - 20u30 (Pepingen - Leraarskamer)
 • donderdag 17 mei

  Vergadering ouderraad - 20u30 (Pepingen - Leraarskamer)